Η Ανακαίνιση @Anakainisi.org ξεκίνησε ως μία προσπάθεια του Πολιτικού Μηχανικού και Project Manager ΣΤΑΡΑΚΗ Γεωργίου προκειμένου να τυποποιηθούν στο σύνολό τους οι εργασίες που αφορούν στην επισκευή και συντήρηση των ιδιωτικών δομικών έργων.

Ανακαίνιση-κουζίνας-σε-οικία-στο-Νέο-Ηράκλειο
Ανακαίνιση κουζίνας σε οικία στο Νέο Ηράκλειο

Έχει διαπιστωθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό των εργασιών αυτών είτε γίνεται χωρίς τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τους κανονισμούς είτε πραγματοποιούνται από μη πιστοποιημένους τεχνικούς και τεχνίτες. Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα τη μικρή διάρκεια ζωής των έργων και τη συχνή εμφάνιση κατασκευαστικών αλλά και συνηθέστερα αισθητικών αστοχιών.

Ανακαίνιση μπάνιου σε παραδοσιακή οικία στα Ιωάννινα
Ανακαίνιση μπάνιου σε παραδοσιακή οικία στα Ιωάννινα

Στόχος του anakainisi.org είναι να εκπαιδεύσει και να επιμορφώσει τους αρμοδίους για κάθε εργασία τεχνίτες πάνω στην ορθή εφαρμογή των τεχνικών εργασιών καθώς και την τήρηση των σχετικών προδιαγραφών.

Κατασκευή μόνωσης τύπου θερμοπρόσοψης σε υπό ανακαίνιση οικίας στις Αχαρνές
Κατασκευή μόνωσης τύπου θερμοπρόσοψης σε υπό ανακαίνιση οικίας στις Αχαρνές

Θερμοπρόσοψη σε υπό ανακαίνιση οικία

Γενική κοιτόστρωση (ραντιέ) σε υπό επισκευή 3όροφη οικοδομή προς αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας μετά το σεισμό
Γενική κοιτόστρωση (ραντιέ) σε υπό επισκευή 3όροφη οικοδομή προς αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας μετά το σεισμό