Σκοπός του anakainisi.org είναι η ενημέρωση και η επιμόρφωση των μηχανικών και τεχνιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ανακαίνισης, της μόνωσης και των επεμβάσεων στις κατασκευές.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

 • Πάτωμα
 • Κουζίνα
 • Μπάνιο
 • Ελαιοχρωματισμοί

ΜΟΝΩΣΗ

 • Σωστή επιλογή Υλικών
 • Ηχομόνωση
 • Θερμοπρόσοψη
 • Υγρομόνωση

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

 • Βάση ΚΑΝ.ΕΠΕ
 • Στατική Ενίσχυση
 • Πρόσθετη Κατασκευή